EJ Consortium s.r.o.

Fraňa Mojtu 43
949 01 Nitra

IČO: 47 998 377

DIČ:2024175879

Tel.: 0944 42 44 31

E-mail: info@vasasro.sk

Kontaktná osoba: Erik Jakubík

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra 

odd.:Sro, vo Vl.č.:38232/N

Bankové spojenie: IBAN: SK93 1100 0000 0029 4446 3706

Kontaktujte nás